Портрети

Портретът, най-общо казано, е изображение на човек в статично положение. Най-важното при този вид снимки е лицето и неговото изражение. Целта на този вид фотография е не само да пресъздаде външността на модела, но и да се улови душевното му състояние и дори да се предаде характера му.